บทความ
<< กลับหน้า บทความ

เครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L360

เครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L210 หรือตระกูลนี้จะเป็นแบบแทงค์มัลติฟังก์ชั่น เมื่อหมึกแทงค์หมดเราสามารถเติมหมึกเองได้

L210
อันดับแรกให้สังเกตดูว่าได้แกะวัสดุกันกระเทือน ที่เป็นเทปกาวสีฟ้า ออกหมดหรือยัง รวมถึงบริเวณหัวพิมพ์ภายในเครื่อง ก่อนเปิดเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนการเติมหมึก Epson รุ่น L

1. ปลดแท็งค์หมึกออกจากที่ยึด

epson-l-2

2. เปิดจุกหมึกแล้วดึงออก

epson-l-3

3. หักจุกหมึกออก ถอด แล้วติดตั้ง

epson-l-4

4. เติมหมึกลงในแท็งค์ เติมให้พอดีแท็งค์แต่อย่าให้ล้น เพื่อให้มีแรงดันหมึกภายในชุดแท็งค์

epson-l-5

5. เติมหมึกขวดหมึกแต่ละขวดให้ตรงสีใหครบ

6.ปิดจุกหมึกให้ครบทุกสี แล้วปิดฝาครอบแท็งค์

epson-l-6

7.ยกแท็งค์หมึกกลับเข้าที่

epson-l-7

หมายเหตุ :

กรณีที่ 1. ติดตั้งหมึกครั้งแรก หลังจากเติมน้ำหมึกเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Stop ค้างไว้ 3-5 วินาที เพื่อเป็นการชาร์ทน้ำหมึกเข้าสู่ระบบ (รอประมาณ 20 นาที) ขณะเครื่องกำลังทำการชาร์ตหมึก ห้าม! ปิดเครื่องพิมพ์ อาจทำให้กระบวนการชาร์ตน้ำหมึกไม่สมบูรณ์
กรณีที่ 2. หมึกหมด หรือ ถึงเวลาตรวจสอบระดับปริมาณน้ำหมึก สัญลักษณ์ ไฟรูปหยดหมึก กระพริบ ยังไม่สามารถกดปุ่ม Stop เพื่อชาร์ทน้ำหมึกได้ แต่ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ สัญลักษณ์ ไฟรูปหยดหมึก ติดค้าง สามารถกดปุ่ม Stop เพื่อชาร์ทน้ำหมึกได้

วิธีการกดปุ่ม : กดปุ่ม โดยลงน้ำหนัก 1 ครั้ง และไม่ต้องกดค้าง ไฟแดงจะหายไป